Dokumenty

Każda placówka oświatowa, Także nasza Szkoła Podstawowa nr 7 w Skarżysku-Kamiennej działa w oparciu o przepisy wielu dokumentów prawnych. 

Te dokumenty możemy podzielić na zewnętrzne opracowywane przez specjalistów ministerialnych i rządowych oraz te, które redagowane są w szkołach.

Klikając w zakładki poniżej możesz poznać ich treść