Matematyka

Komputer z dostępem do Internetu pozwala pogłębić wiedzę z zakresu matematyki