O szkole

Szkoła Podstawowa nr 7  w Zespole Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku-Kamiennej jest szkołą z już ponad półwieczną tradycją. 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Skarżysku - Kamiennej jest jedną z 1107 szkół podstawowych wybudowanych z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 01.09.1965 r. na boisku Klubu "Kolejarz". Zgromadzonych powitała Pani Dyrektor mgr Zofia Ciosk, przemawiając i przekazując pierwsze informacje organizacyjne dla dzieci i nauczycieli.

Ze względu na trwające wewnątrz budynku prace wykończeniowe, naukę w nowej szkole można było rozpocząć z kilkudniowym opóźnieniem. Do połowy września nauczyciele prowadzili lekcje w lesie, na łąkach i gdzie tylko znaleźli odpowiednie do tego celu miejsce.

Pierwsze prawdziwe zajęcia lekcyjne odbyły się 16 września 1965 r. W salach lekcyjnych staraniem wychowawców, dzieci i rodziców przybywało kwiatów, zasłon i firan.

Na walnym zebraniu rodziców ustalono, że:

 - większość prac porządkowych wykonają rodzice własnymi siłami;

- cięższe prace musi wykonać fachowiec - operator spycharki;

- przy pracach niwelacyjnych oprócz uczniów klas starszych, będą pracowali uczniowie Technikum Mechanicznego i Szkoły Metalowej.

14 czerwca 1970 roku Szkole Podstawowej nr 7 w Skarżysku - Kamiennej nadano imię "Obrońców Westerplatte" oraz wręczono Sztandar Kierownictwu Szkoły. Fundatorami sztandaru byli członkowie ZBOWiD Węzła PKP w Skarżysku.