Pokazali dyplomy

konkursy mTradycją naszej szkoły jest to, że na koniec pólrocza i na koniec roku szkolnego na uroczystych akademiach przedstawiani są całej społeczności szkolnej laureaci różnego rodzaju konkursów. Tak też  było w ostatnim tygodniu bieżącego roku szkolnego.

W środę mogli pochwalić się uczniowie klas I - VI.

WSZYTKIM NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY.

Niewątpliwie super sprawą dla każdego ucznia jest wystąpienie przed wszytkimi z dyplomem i nagrodą. Dlatego zachęcamy wszystkich uczniów do jeszcze bardziej licznego uczestniczenia w konkurach w przyszłym roku szkolnym.