Świętokrzyskie jakie cudne

W dniu 8 czerwca 2017 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się podsumowanie wojewódzkiego Konkursu Plastyczno -Literackiego pt. "Świętokrzyskie jakie cudne"

Celami konkursu było:
promowanie województwa świętokrzyskiego, popularyzacja wiedzy na temat miejscowości województwa świętokrzyskiego, rozwijanie umiejętności i uzdolnień plastycznych i literackich, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości własnej, pobudzanie wyobraźni, ciekawości i otwartości na świat dzieci i młodzieży, promowanie postaw kreatywnych.
W konkursie uczestniczyło 15 szkół z terenu województwa. Wpłynęło 112 prac plastycznych i 48 literackich. Nasi uczniowie także brali w nim udział. Jury składające się z artystów buskich, a wśród nich Tamara Maj, zakwalifikowało na wystawę około 50 prac. Kinga Michalska z klasy V A zajęła III miejsce w Konkursie Plastycznym, a w konkursie literackim pokonała wszystkich zajmując I miejsce. Gratulujemy Kindze i życzymy kolejnych sukcesów!
Agnieszka Maślak

kinga m

 kinga dyplom1
 
 dyplom kinga2